Dây chuyền sản xuất

Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

Nghiên cứu và phát triển

Khả năng kỹ thuật

Thiết kế

Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

 

Thiết kế mềm                                            Sản xuất thiết bị PCB mềm

 

 

Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4Cheng Home Electronics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5

Mẫu nguyên mẫu thiết bị CNC PCB